Yamaha BW'S 50 R Spy 12.690 Fr. 45 km/h
yamahabws50rspy.jpg (12204 octets)
Yamaha BW'S 50 Bump 12.690 Fr. 45 km/h
yamahabws50bump.jpg (11390 octets)
Yamaha BW'S 50 R "Next Generation" 11.990 Fr. 45 km/h
yamahabws50rnextgeneration.jpg (11119 octets)
Yamaha SH 50 Mint 7.990 Fr. 45 km/h
yamahash50mint.jpg (13369 octets)