Honda SJ 100 Bali EX 14.800 Fr. 86 km/h
Honda SH 50 Scoopy 11.900 Fr. 45 km/h
Honda SRX 90 Shadow N.C. 45 km/h
Honda SH 100 Scoopy 13.900 Fr. 75 km/h