Kahena ST 1600 88.000 Fr. 170 km/h
kahenast1600.jpg (12164 octets)